• Xe nâng
    Xem thêm
 • CÔNG TY VINH XUÂN
  Công ty TNHH Vĩnh Xuân xin gửi đến Quý Khách Hàng lời chào trân trọng nhất và lời cảm ơn sâu sắc nhất.  Xem thêm
 • BP Giao Hang
    Xem thêm
 • CERTIFICATE
  Lễ tổng kết, trao giải thưởng “NHÃN HIỆU CẠNH TRANH VIỆT NAM “ năm 2013 do Hội Sở Hữu Trí Tuệ ...  Xem thêm
 • ISO & CHAT LUONG
  CERTIFICATE  Xem thêm
Tin tức
Về Vixupack

Quy trình sản xuất


1.0 Mục đích
Công ty thiết lập và duy trì quy trình này nhằm:
-      Đảm bảo rằng công ty hiểu đúng, đủ, kịp thời các yêu cầu của khách hàng và khẳng định có đủ khả năng đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng. Mọi thay đổi trong quá trình đặt hàng và thực hiện hợp đồng đều được thỏa thuận và thống nhất bằng văn bản giữa hai bên.
-      Đảm bảo các sản phẩm làm ra luôn trong tình trạng được kiểm soát, đạt chất lượng và đạt các yêu cầu do khách hàng đề ra.
 
2.0 Phạm vi áp dụng
-      Áp dụng cho hoạt động sản xuất của công ty
 
3.0  Tài liệu tham khảo
-      Sổ tay chất lượng – Phần 7.5.1  Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ.
-      Quy trình chất lượng – QT 8.5 Cải tiến
 
4.0 Thuật ngữ và chữ viết tắt
-         GĐ : Giám đốc
-         TPDVKH: Trưởng phòng dịch vụ khách hàng
-         NVKD: Nhân viên kinh doanh
-         KHSX: Kế hoạch sản xuất
-         NVL: Nguyên vật liệu
 
5.0 Nội dung quy trình

2
 Công nhân Sản xuất
 
Rounded Rectangle: DỢN SÓNG
Thực hiện sản xuất và kiểm soát chất lượng tại máy dợn sóng.
-  Máy AF; BF; PF; EF
- Cán lằn
- Chặt tấm
- Xe nâng 4 Xe
3
Công nhân Sản xuất
 
Rounded Rectangle: IN
Thực hiện sản xuất và kiểm soát chất lượng tại máy in.
-Máy in 5 màu:1, 2
- Máy in 3 màu
- In lụa
4
Công nhân Sản xuất
 
Rounded Rectangle: THÀNH PHẨM
Thực hiện sản xuất và kiểm soát chất lượng tại công đoạn thành phẩm.
- Máy dán: 1, 2, 3,4
- Máy dán tay: 1,2
- Máy bế quay
- Máy đóng ghim bán tự động
- Máy đóng ghim: 6 (máy)
- Máy bế dập: 1,2,3
- Máy chạp góc:1, 2
- Máy chạp tay:1,2
- Máy cán lằn tay: 6 (máy)
5
Nhân viên giao hàng + tài xế
 
 
Rounded Rectangle: GIAO HÀNG
Thực hiện giao hàng cho khách hàng
Xe tải : 6 (xe)
6
Các BP liên quan
Flowchart: Document: LƯU HỒ SƠ
Lưu các hồ sơ theo quy trình kiểm soát tài liệu,
hồ sơ QT 4.2
 
Quy trình sản xuất bao bì carton
 
100--2-.png
6.0.
                       Tài liệu đính kèm  (liệt kê các biểu mẫu áp dụng)
6.0.        Kế hoạch sản xuất
6.1.        Bảng thống kê các lỗi nguyên vật liệu đưa vào sản xuất – BM 01/ QT7.5.1-XSX
6.2.        Bảng thống kê các lỗi trong  quá trình sản xuất tại máy dợn sóng  –  BM02/QT 7.5.1-XSX
6.3.        Sổ theo dõi quá trình sản xuất tại máy in  –  BM03/QT 7.5.1-XSX
6.4.        Sổ theo dõi quá trình sản xuất tại máy đóng ghim  –  BM04/QT 7.5.1-XSX
6.5.        Sổ theo dõi quá trình sản xuất tại máy dán  –  BM05/QT 7.5.1-XSX
6.6.        Sổ theo dõi quá trình sản xuất tại máy chạp góc + bế xoay –  BM06/QT 7.5.1-XSX
6.7.        Hướng dẫn công việc dợn sóng – HD01/QT 7.5.1-XSX
6.8.        Hướng dẫn công việc inflexo – HD02/QT 7.5.1-XSX
6.9.        Hướng dẫn công việc bộ phận thành phẩm (dán, ghim) – HD03/QT 7.5.1-XSX
6.10.    Hướng dẫn công việc thành phẩm (chạp góc, bế quay) – HD04/QT 7.5.1-XSX
 
 
7.0.           Lưu hồ sơ
 
STT
 
Tên Hồ sơ
 
Ký hiệu
 
Phòng/ 
Bộ phận
 
Thời hạn
1
Kế hoạch sản xuất
BM02/QT7.2-KH
P.KH
1 năm
2
Bảng thống kê các lỗi nguyên vật liệu đưa vào sản xuất
BM01/QT 7.5.1-XSX
XSX
1 năm
3
Bảng thống kê các lỗi trong  quá trình sản xuất tại máy dợn sóng 
BM02/QT 7.5.1-XSX
XSX
1 năm
4
Sổ theo dõi quá trình sản xuất tại máy in 
BM03/QT 7.5.1-XSX
XSX
1 năm
5
Sổ theo dõi quá trình sản xuất tại máy đóng ghim 
BM04/QT 7.5.1-XSX
XSX
1 năm
6
Sổ theo dõi quá trình sản xuất tại máy dán 
BM05/QT 7.5.1-XSX
XSX
1 năm
7
Sổ theo dõi quá trình sản xuất tại máy chạp góc + bế xoay
BM06/QT 7.5.1-XSX
XSX
1 năm
8
Hướng dẫn công việc dợn sóng
HD01/QT 7.5.1-XSX
XSX
1 năm
9
Hướng dẫn công việc inflexo
HD02/QT 7.5.1-XSX
XSX
1 năm
10
Hướng dẫn côgn việc bộ phận thành phẩm (dán, ghim)
HD03/QT 7.5.1-XSX
XSX
1 năm
11
Hướng dẫn công việc thành phẩm (chạp góc, bế quay)
HD04/QT 7.5.1-XSX
XSX
1 năm
 
 
 

Công nghệ của chúng tôi